Strokovnost in odzivnost sta vrlini, ki ju občudujemo pri podjetju Kobal Production.